Фірмовий магазин алкоголю

Умови використання сайту для юридичної особи

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сторони погодились з таким визначенням змісту термінів, що використовуються у тексті цієї Угоди:

Угода - публічна пропозиція (оферта) Постачальника, адресована будь-якій фізичній особі-підприємцю або юридичній особі, укласти цю Угоду на умовах, що розміщені в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua/. Угода є укладеною шляхом Акцепту Угоди Користувачем.

Акцепт Угоди – повна і беззастережна згода Користувача на прийняття умов Угоди. Угода вважається акцептованою Користувачем та автоматично укладеною з моменту реєстрації Користувача на Сайті. Беззастережне прийняття умов Угоди (реєстрації Користувача на Сайті), у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України вважається акцептом даної Угоди Користувачем та Угода автоматично вважається укладеною. Дана Угода є публічною, і згідно статей 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх фізичних осіб-підприємців, або юридичних осіб.

Публікація - розміщення тексту цієї Угоди в її останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет на Сайті для загального ознайомлення.

Користувач – фізична особа-підприємець або юридична особа, яка виступає покупцем у цій Угоді та яка уклала Угоду із Постачальником шляхом Акцепту Угоди, для придбання Товару виключно для власних потреб, ніяк не пов’язаних з подальшою реалізацією Товару третім особам та ніяк не пов’язаних з підприємницькою (господарською) діяльністю.

Постачальник – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 35871504, місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42), яке здійснює продаж (поставку) Товару на підставі замовлень Користувача згідно з умовами цієї Угоди, та яке є власником Сайту.

Сторони - Користувач та Постачальник разом, а кожен окремо - Сторона.

Товар –продукція з переліку, наведеному на Сайті, яка належить Постачальнику та щодо купівлі якої Користувач може оформити Замовлення, в тому числі алкогольна продукція. Ціна алкогольної продукції є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення продажу Товару.

Замовлення – перелік Товару, який Користувач замовляє онлайн у Постачальника через Сайт, якийПостачальник може прийняти або відхилити (у випадках, передбачених Угодою).

Реєстрація - заповнення Користувачем необхідних полів на сторінці реєстрації на Сайті.

Сайт – електронний ресурс - система Постачальника, розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua, в якій здійснюється реєстрація Користувача та оформлюється замовлення Товару.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», яке виступає в цій Угоді в якості Постачальника, здійснює Публікацію цієї Угоди як публічної оферти відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та пропонує всім Користувачам оформлювати Замовлення на Товар, інформація про який наявна на Сайті на умовах, передбачених цією Угодою.

1.2. Ця Угода визначає всі умови, які сторони розуміють як істотні. Якщо будь-які інші домовленості Сторін суперечать положенням цієї Угоди, переважну силу мають умови цієї Угоди.

1.3. Користувач акцептує Угоду лише при повній та беззаперечній згоді з усіма її умовами. Реєстрації Користувача на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем даної Угоди. Після реєстрації Користувача на Сайті оферта (Угода) вважається прийнятою Користувачем та Угода вважається укладеною.

2.3. Угода визначає умови купівлі-продажу лише того Товару, який представлений на Сайті.

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Для оформлення Замовлення Користувач має здійснити реєстрацію на Сайті шляхом заповнення необхідних полів на сторінці реєстрації за посиланням: https://bayadera.ua. Користувач зобов’язаний заповнити свої достовірні реєстраційні дані, в тому числі платника ПДВ (у разі реєстрації Користувача платником ПДВ).

Після реєстрації Користувач має можливість використовувати Сайт та доступний йому функціонал. Інформація, що вказується Користувачем при реєстрації, має бути повною та достовірною. Постачальник вправі відмовити у виконанні Замовлення, якщо матиме сумніви у достовірності інформації Користувача. У разі внесення Користувачем недостовірної інформації, або інформації, яка містить помилки, Постачальник не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Замовлення.

3.2. Постачальник у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Користувачем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань визначених Угодою, спричинену неправильністю вказаної Користувачем інформації.

3.3. На Сайті розміщується перелік Товару та цін на нього у вільному доступі для Користувача. Для оформлення Замовлення Користувач здійснює вибір Товару на Сайті, кількість одиниць Товару та вказує інші дані для виконання Замовлення, уразі необхідності.

3.4. Постачальник має право прийняти або відхилити Замовлення (у випадках, передбачених Угодою). У випадку прийняття Замовлення, Постачальник виконує його на умовах та в порядку, передбаченому Угодою.

3.5. У разі прийняття Замовлення до виконання, Постачальник формує та надсилає Користувачу рахунок на оплату Товару. Рахунок дійсний для оплати протягом 3-х календарних днів з моменту формування. У разі, якщо з моменту виставлення рахунку до моменту його оплати Користувачем змінилася ціна Товару, Користувач зобов’язаний оплатити додатковий рахунок на різницю в ціні Товару.

В будь-якому разі ціна Товару, а саме алкогольної продукції, є не нижчою ніж мінімальна роздрібна ціна на дану категорію алкогольної продукції, встановлена на час здійснення оплати Товару.

3.6. Користувач може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент оформлення відповідного Замовлення, в тому числі безготівковий розрахунок. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України - гривні у розмірі 100% від суми платежу на умовах передоплати, якщо інший спосіб оплати не запропоновано на Сайті.

3.7. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Постачальник повідомляє Користувача за вказаними останнім засобами зв’язку.

3.8. Доставка Товарів Користувачу здійснюється Постачальником, або третіми особами, залученими Постачальником. Доставка Товару можлива також через оператора логістичних послуг Нова Пошта за рахунок Користувача.

3.9. Користувач здійснює повну перевірку Товару по кількості та/або якості та/або комплектності в момент його отримання. З моменту прийняття Товару Користувачем, Замовлення вважається виконаним Постачальником належним чином та у повному обсязі. Будь-які претензії, в тому числі щодо Товару та виконання Замовлення, розглядаються та задовольняються або відхиляються Постачальником в окремому порядку, який визначається Постачальником в кожному випадку окремо.

3.10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", Товар належної якості не підлягає поверненню. Будь-які претензії Користувача щодо повернення Товару належної якості не приймається та не розглядається Постачальником.

3.11. Постачальник залишає за собою право відмовити Користувачу у прийнятті Замовлення в односторонньому порядку на власний розсуд. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення відображається в особистому кабінеті Користувача та/або направляється на адресу електронної пошти Користувача, вказану останнім при реєстрації на Сайті.

3.12. Користувачі, у яких є доступ до функціоналу Сайту, мають наступні можливості:

- ознайомлюватися з інформацією, що розміщена на Сайті: ціни, асортимент Товару, акційні пропозиції, новини тощо;

- формувати Замовлення;

- переглядати інформацію про свої дані, що були надані при реєстрації;

- переглядати свою історію Замовлень;

- за допомогою засобів електронного зв’язку (месенджери, електронна пошта тощо) спілкуватись з менеджерами підтримки Сайту;

- налаштовувати відображення Сайту під свої уподобання, тощо.

3.13. Сайт дає змогу Користувачам переглядати та завантажувати матеріали Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах - заборонено. Користувач зобов’язується не розміщувати і не розсилати через Сайт будь-які матеріали, що є або можуть бути розумно витлумачені як: (i) наклепницькі, непристойні, образливі, такі, що розпалюють расову ненависть, дискримінаційні або блюзнірські; (ii) такі, що порушують будь-які зобов'язання щодо конфіденційності, приватності чи комерційної таємниці; (iii) такі, що порушують майнові права будь-яких третіх осіб, або на які не було отримано всіх необхідних ліцензій та/або дозволів; чи (iv) такі, які порушують чинне законодавство.

4. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Акцептуючи дану Угоду, Користувач гарантує та підтверджує, що він:

4.1.1. укладає Угоду добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Угоди, розуміє предмет Угоди, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Угоди;

4.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди;

4.1.3. придбає Товар виключно для власних потреб, ніяк не пов’язаних з подальшою реалізацією Товару третім особам та ніяк не пов’язаних з підприємницькою (господарською) діяльністю. У випадку використання Товару будь-яким іншим чином, аніж для власного споживання Користувач одноособово несе усю відповідальність, пов’язану з такими діями та зобов’язаний компенсувати Постачальнику усі збитки, які були понесені Постачальником внаслідок порушення гарантій Користувача протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред’явлення Постачальником відповідної вимоги;

4.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі та на момент укладення Угоди йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Угоді;

4.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цієї Угоди;

4.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які б суперечили законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту, загальноприйнятим нормам;

4.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення та в його діях не міститься злого умислу та/або шахрайських намірів;

4.1.8. при здійснення реєстрації на Сайті та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Постачальник залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Користувачем.

4.2. Протягом строку дії Угоди та виконання відповідного Замовлення Постачальник гарантує:

4.2.1. що вчинить всі можливі дії для підтримання актуальності та дійсності інформації щодо Товару, наявної на Сайті. В той же час, Користувач розуміє та погоджується, що Постачальник не відповідає за те, аби Сайт відповідав власним вимогам Користувача, так само як не гарантує (та не несе відповідальність), що Сайт буде працювати безперебійно, без помилок, технічних збоїв, так само як і коректність функціонування технічних засобів Користувача за допомогою яких використовується Сайт;

4.3. Постачальник не гарантує:

4.3.1. що замовлений Товар матиме зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті;

4.3.2. що смакові, органолептичні і інші властивості Товару, замовленого Користувачем, будуть відповідати очікуванням останнього та/або описам Товару, наданим його виробником;

4.3.3. фактичну наявність замовлених Користувачем на Сайті позицій Товару для їх передачі Користувачу на умовах Угоди.

4.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Угоді, Постачальник не надає ніяких інших гарантій та прямо відмовляється від будь-яких гарантій щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Користувача, або їх придатності для інших цілей і завдань.

4.5. Постачальник та Користувач гарантують, що серед учасників та кінцевих бенефіціарів Сторін відсутні громадяни російської федерації, а також юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства російської федерації. Сторони не є особами, пов’язаними з державою-агресором у розумінні Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» № 187 від 03 березня 2023 року.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою, Договором поставки та чинним законодавством України.

5.2. Постачальник не несе відповідальності:

5.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цій Угоді, у зв'язку з наданням Користувачем неповних та/або недостовірних та/або неактуальних даних при оформленні Замовлення;

5.2.2 за відсутність у Користувача технічної можливості здійснити Замовлення;

5.2.3. за будь-які претензії щодо Товару, які виникли після його отримання Користувачем;

5.2.4. за будь-які дії Користувача;

5.2.5. за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись – упущену вигоду, збитки від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Сайту;

5.2.6. за будь-яку шкоду, якої може завдати інформація та дані на Сайті. Між Постачальником та Користувачем, а також будь-якими третіми особами не існує жодних прав та зобов'язань, які б призводили до будь-якої відповідальності Постачальника;

5.2.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Угодою та/або Договором поставки.

5.3. Постачальник ні за яких обставин не несе відповідальності за Угодою за:

а) будь-які дії/бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій та/або бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Користувача та/або третіх сторін незалежно від того, чи міг Постачальник передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Користувачем Сайту.

5.4. Постачальник звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення у випадках невиконання Користувачем будь-якої з умов Угоди.

5.5. Постачальник залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Користувачем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

5.6. Сукупна відповідальність Постачальника за Угодою, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі сторони Користувача щодо виконання Угоди та/або якості Товару обмежується розміром ціни Товару, отриманою Постачальником, за цей Товар.

5.7. Жодна із Сторін не несе відповідальності у випадку невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого її зобов’язання за цією Угодою, якщо зазначені невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обумовлені виключно настанням та/або дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). В даному випадку, під обставинами непереборної сили слід розуміти події надзвичайного характеру, які виникли після укладання цієї Угоди незалежно від бажання Сторін (Сторони), наприклад: дія природного лиха і катаклізми, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, війна, дії органів державної влади, заборони і обмеження, що випливають з документів нормативного і ненормативного характеру органів державної влади і управління, карантин, відсутність електроенергії та/або збої в роботі комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Угоди та непідконтрольні Сторонам.

5.8. Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, зобов’язана без затримки, але не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин, в письмовій формі інформувати контрагента про настання таких обставин і про їх наслідки та прийняти всі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, що викликані форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин і їх наслідків.

5.9. У разі порушення Користувачем умов Угоди, Постачальник має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Користувачем допущених порушень та/або розірвати Угоду з надсиланням відповідного повідомлення Користувачу.

6. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Шляхом реєстрації Користувача на Сайті, Користувач надає добровільну письмову згоду у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та дозволяє використовувати свої персональні дані (дані своїх посадових осіб тапрацівників) Постачальнику відповідно до Застереження щодо захисту персональних даних.

Користувач підтверджує обізнаність та гарантує повне розуміння з його боку Застереження щодо захисту персональних даних (що розміщене на Сайті за посиланням https://bayadera.ua).

Постачальник гарантує захист та конфіденційність персональних даних, які можуть бути надані Користувачем, відповідно до Застереження щодо захисту персональних даних.

6.2. Користувач діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Персональні дані Користувача обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог чинного законодавства та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

Користувач (його уповноважені особи) дає згоду на обробку персональних даних Постачальнику. Збір, обробка, в тому числі, але не обмежуючись збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення, персональних даних здійснюються згідно з Законом України «Про захист персональних даних». При цьому Користувач дає згоду на обробку персональних даних з метою створення історії Замовлень, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформаційних матеріалів, а також на розміщення персональних даних у базі даних Постачальника на необмежений термін, в тому числі передачу на зберігання та обробку персональних даних третім особам, що надають послуги із обробки персональних даних та/або інші послуги щодо Сайту як в Україні, так і поза межами території України. Користувач підтверджує, що він ознайомлений з порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних».

6.3. Замовляючи Товар на Сайті, Користувач свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Постачальником на свій розсуд будь-якими способами, які не суперечать законодавству України.

6.4. Користувач підтверджує свою згоду про включення його персональних даних до баз персональних даних Постачальника.

6.5. Постачальник обробляє наступні особисті дані: прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний номер, місце проживання фізичної особи-підприємця, найменування юридичної особи, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, телефон, адресу електронної пошти, інші дані, необхідні для укладання та забезпечення виконання цієї Угоди. Обробка даних здійснюється з метою укладення цієї Угоди, реєстрації Користувача на Сайті, виконання Замовлення, забезпечення безпеки наданих Користувачем даних, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері господарської діяльності, відносин у сфері торгівлі та надання послуг, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського та податкового обліку, відносин у сфері статистики відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів.

6.6. Особисті дані Користувача можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Постачальника, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цієї Угоди, підрядникам Постачальника, субпідрядникам Постачальника, Інтернет-провайдеру, телекомунікаційному провайдеру, виключно з метою виконання Замовлення Користувача, забезпечення виконання умов цієї Угоди та/або у випадках, встановлених чинним законодавством. Також, особисті дані Користувача можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Постачальника, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських компаній, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

6.7. Дані видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.

6.8. Особисті дані Користувача можуть зберігатися поза межами України сервісними компаніями Постачальника, які надають Постачальнику відповідні послуги зберігання/ обробки даних.

6.9. Користувач має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються шляхом направлення листа за місцезнаходженням Постачальника, що зазначене в цій Угоді. Лист Користувача щодо видалення особистих даних буде розглядатися Постачальником, як вимога Користувача на розірвання цієї Угоди та відмова від подальшого отримання Товару Користувачем.

6.10. Сайт може містити рекламу від третіх осіб та інтерактивні посилання на сторонні інтернет-сайти, за які Постачальник не несе відповідальності. Зокрема, Постачальник не має жодного впливу на зміст і дизайн зовнішніх сайтів, пов'язаних із сайтами, на які Користувач може бути спрямований через ці сайти. Відповідні провайдери/власники сайтів несуть виключну відповідальність за зміст і дизайн цих сайтів, а також за дотримання правил захисту даних. Рекламодавці можуть використовувати файли cookie та інші технічні засоби для вимірювання ефективності своєї реклами або оптимізації їхнього вмісту. Це стосується, зокрема, але не винятково, класифікації сайтів до певних категорій інтересів у межах використання Користувачем Сайту. Таким чином, обробка даних цими сторонами не підпадає під положення щодо захисту даних цієї Угоди.

7. СТРОК ДІЇ УГОДИ. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

7.1. Угода набуває чинності з моменту її укладання (реєстрації Користувача на Сайті) і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Угоди.

7.2. Угода може бути розірвана:

7.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Угода у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Публікації Постачальником відповідної редакції Угоди на Сайті і діє до моменту відкликання Угоди.

8.2. Постачальник залишає за собою право у будь-який момент на свій розсуд внести зміни в умови Угоди та/або відкликати Угоду. У разі внесення змін Постачальником в Угоду, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.3. У випадках, не передбачених цієї Угоди, Сторони керуватимуться чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

8.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цієї Угоди, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Угоди. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з чинним законодавством України.

8.5. При наявності в Угоді термінів, значення яких не визначене в Розділі ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ Угоди і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними в Угоді, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

8.6. Якщо будь-яку з умов Угоди визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Угоди.

8.7. Будь-яке повідомлення, потрібне Користувачу за цією Угодою, має бути зроблено у письмовому вигляді за адресою Постачальника кур’єрською службою та продублюване електронним зв’язком.

8.8. Одностороння відмова від цієї Угоди Користувачем не допускається за виключенням випадків, прямо передбачених цією Угодою.

8.9. Угода являє собою повну домовленість між Постачальником і Користувачем. Постачальник не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Угоді.

9. ПОСТАЧАЛЬНИК ТА ВЛАСНИК САЙТУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»

02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42

IBAN №UA193282090000026005060045490

Код ЄДРПОУ 35871504

ІПН 358715026516

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 990208202000190. Дата реєстрації 01 грудня 2020 р.

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту), реєстраційний номер 990209202100112. Дата реєстрації 03 вересня 2021 року.

Ліцензія на право оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 990219202200055. Дата реєстрації 21 липня 2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, реєстраційний номер 26510308202205343. Дата реєстрації 21 листопада 2022 року.

Ліцензія на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 26510319202200080. Дата реєстрації 02 листопада 2022 року.

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Усі права захищено. Копіювати, розповсюджувати, повторно публікувати чи змінювати будь-які матеріали або програмне забезпечення, які містяться на цьому Сайті без попередньої письмової згоди ТОВ «Баядера Логістик» суворо заборонено.

{{ title }}
Додавання товару в кошик
image
{{productInfo.name}}
{{attributesString}}
Пляшка {{productInfo.volume}}
1 шт {{totalPriceRound}}{{totalPrice}}
від {{actionQuantityFirst || actionQuantitySecond}} шт {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst || this.productActionInfo.actionPriceSecond }}₴
{{priceAPiece}} ₴ / шт.
Оптова ціна
Додати {{ this.productActionInfo.actionQuantityFirst }} за ціною {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst }} ₴ / шт.
Додати {{ this.productActionInfo.actionQuantitySecond }} за ціною {{ this.productActionInfo.actionPriceSecond }} ₴ / шт.