Фірмовий магазин алкоголю

Захист персональних даних

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Це Застереження щодо захисту персональних даних (далі - Застереження щодо захисту персональних даних) застосовується відносно всієї інформації, яку Сайт (https://bayadera.ua/) може отримати від Користувача під час використання Користувачем Сайту, або програм та продуктів останнього.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Застереженні щодо захисту персональних даних використовуються наступні терміни:

Сайт – електронний ресурс - система ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://bayadera.ua/, в якій Користувач може ознайомлюватися з асортиментом товару, може здійснюватися реєстрація Користувача та оформлюватися замовлення товару Користувачем.

ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 35871504, місцезнаходження - 02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42), яке відповідно до умов Публічної оферти (Договору доручення) за винагороду і за рахунок Користувача виконує його замовлення та яке є власником Сайту та розпорядником персональних даних та уповноважені співробітники ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» на управління Сайтом, які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Користувач - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), добування, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Конфіденційність персональних даних - обов’язкова вимога для осіб, що отримали доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних та/або наявності іншої законної підстави.

Cookies — невеликий фрагмент даних, що відправляється через веб-сервер та зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» (надалі – ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК») поважає особисту інформацію своїх клієнтів та партнерів. Вся інформація використовується лише з технічною та обліковою метою та у відповідності до законодавства України (в тому числі, Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію»). В окремих випадках зібрана інформація може бути використана для захисту ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» у судових органах або відкрита на вимогу закону та/або уповноважених законом органів державної влади.

1.2. Реєстрація Користувача на Сайті означає повну та беззаперечну згоду Користувача з Застереженням щодо захисту персональних даних та умовами обробки персональних даних Користувача. Реєстрація Користувача Сайту означає, що Ви, як Користувач надаєте однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» згідно мети збору, використання та/або передачі в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних». Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних Користувача ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»; маєте право на отримання інформації згідно запиту про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред‘являти ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, право на відкликання даної згоди. Ви добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації телефоном або електронною поштою.

1.3. У разі незгоди з умовами Застереження щодо захисту персональних даних, Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.4. Це Застереження щодо захисту персональних даних застосовується виключно до Сайту https://bayadera.ua/. Сайт не контролює та не несе відповідальності за конфіденційність та захист персональних даних на сайтах третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

1.5. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

Положення щодо обробки та захисту персональних даних також містяться у Угоді за посиланням: https://bayadera.ua/.

2. ПРЕДМЕТ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Це Застереження щодо захисту персональних даних встановлює зобов’язання ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»щодо не розголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за під час реєстрації на Сайті або при оформленні замовлень на придбання товару.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цього Застереження щодо захисту персональних даних, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті та включають (або можуть включати в себе) наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові Користувача; контактний телефон Користувача; адреса електронної пошти (e-mail); адреса доставки товару.

2.3. Будь-яка персональна інформація, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у цьому Застереженні щодо захисту персональних даних.

2.4. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» не здійснює перевірку персональних даних Користувачі та не несе відповідальності за їх правильність. Користувач має право доступу до власних персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до власних персональних даних, їх видалення. Користувач може в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних.

3. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» може використовувати персональні дані Користувача з метою:

3.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та/або укладання Угоди (договору, електронного правочину).

3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, виконання Замовлень, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

3.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки та для запобігання шахрайства.

3.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

3.1.6. Створення облікового запису для здійснення замовлень та повідомлення Користувача Сайту про стан замовлень.

3.1.7. Надання Користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

3.1.8. Надання Користувачу інформації про оновлення товару, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилання новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів та/або контрагентів Сайту.

3.1.9. Здійснення рекламної діяльності.

3.1.10. Надання доступу Користувачу на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання товарів, оновлень і послуг.

4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
4.2. Користувач погоджується з тим, що ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» має право передавати персональні дані третім особам. Персональні дані Користувача також можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України на підставах та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.4. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збитків та/або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» може направляти Користувачам повідомлення у відповідь на повідомлення (запити та скарги), направлені Користувачами через форму зворотного зв’язку та в процесі замовлення товарів, при управлінні замовленнями. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» здійснює надсилання повідомлень у вигляді email-листів, повідомлень у Viber, Telegram, SMS-повідомлень, сповіщень у веб-браузері. Користувач може керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Сайті (https://bayadera.ua/).

ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» також може направляти Користувачам інформаційні розсилки (новини, інформацію про акції, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів, комерційні пропозиції щодо таких товарів тощо. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті (https://bayadera.ua/).

5. ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ COOKIES

5.1. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» використовує Cookies з такою метою:

5.1.1. Для правильної роботи онлайн-кошика, щоб Користувач міг якнайпростіше та якнайшвидше закінчити оформлення замовлення на Сайті;

5.1.2. Для збереження реєстраційних даних Користувача, щоб не доводилося вводити їх повторно;

5.1.3. Для відстеження заповнення інформації Користувачем при заповненні онлайн форм на декількох сторінках Сайту;

5.1.4. Для проведення рекламних і маркетингових заходів, в тому числі, але не обмежуючись, для показу реклами, яка базується на попередній активності Користувача;

5.1.5. Для якомога кращої адаптації веб-сторінок Сайту до вимог Користувача завдяки моніторингу відвідуваності, навігації сторінками та використання Користувачем функцій Сайту;

5.1.6. Для збереження технічних даних, необхідних для відтворення відео чи аудіо контенту, таких як якість зображення, швидкість мережевого з’єднання і параметри буферизації;

5.1.7. Для підвищення безпеки Сайту і сервісів, що надаються через Сайт;

5.1.8. Для виправлення багів і помилок на Сайті та сервісах, що надаються через Сайт;

5.1.9. Для зберігання відповідей Користувача на спливаючі опитування, питання и т. і.;

5.1.10. Щоб Користувачі соціальних мереж могли ділитися контентом, що їм подобається;

5.2. В межах даних цілей ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» застосовує такі типи файлів cookies:

5.2.1. "Тимчасові" (session cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача до виходу з Сайту або відключення програмного забезпечення (веб-браузера).

5.2.2. "Постійні" (persistent cookies), ті, що зберігаються в пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookies або до моменту їх видалення Користувачем.

5.3. В межах даних цілей, перелічених в 5.1., ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» застосовує такі види файлів cookies:

5.3.1. Основні cookie-файли — технічні та функціональні файли cookie, що є основними складовими належного функціонування Сайту. Без них Користувачу неможливо покласти товари у кошик, надіслати оформлене замовлення або зайти в особистий обліковий запис;

5.3.2. Аналітичні cookie-файли — допомагають підвищити комфорт для Користувачів Сайту, надаючи можливість зрозуміти, як саме Користувач використовує функції Сайту;

5.3.3. Рекламні cookie-файли — використовуються для персоналізації реклами та її правильного спрямування.

5.4. Користувач, використовуючи Сайт, надає згоду на користування cookie-файлами веб-браузера Користувача у визначених п.4.1. цілях.

5.5. Користувач може заборонити або обмежити використання його cookie-файли шляхом внесення змін в налаштування файлів cookie веб-браузера. Однак це обмежить належну роботу Сайту, і Користувач не зможе повноцінно використовувати всі опції Сайту, враховуючи і вхід в особистий обліковий запис.

Користувач може використовувати режим анонімного вікна веб-браузера, який не повністю перешкоджає використанню файлів cookie, але забезпечує кращу анонімність, не зберігаючи історію відвідуваних веб-сайтів.

Інформація про веб-браузери та способи налаштування використання файлів cookie представлена на наступних веб-сторінках або в документації веб-браузерів:

5.6. Cookie-файли отримані з обладнання Користувача під час використання Сайту можуть бути використані рекламодавцями і партнерами ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК».

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надавати інформацію, що необхідна для користування Сайтом.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни цієї інформації.

6.2. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» зобов’язане:

6.2.1. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який, зазвичай, використовується для захисту такого типу інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачу, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій або за запитом Користувача.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК».

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2. Сукупна відповідальність ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі сторони Користувача щодо виконання Застереження щодо захисту персональних даних обмежується сумою у 1 000 гривень 00 копійок.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин, що виникли між Користувачем Сайту і ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК», обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору на поштову адресу ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» з обов’язковим дублюванням на адресу електронної пошти feedback@bayadera.ua.

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У випадку недосягнення згоди, спір має бути передано на розгляд судовими органами відповідно до чинного законодавства України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати це Застереження щодо захисту персональних даних без згоди та/або повідомлення Користувача в будь-який час. Користувач приймає на себе відповідальність перед використанням Сайту переглядати Застереження щодо захисту персональних даних, щоб знати про його зміни та оновлення. Замовлення Товару на Сайті та/або іншим чином взаємодія з Сайтом, означає повне погодження Користувача з умовами Застереження щодо захисту персональних даних.

9.2. Змінена (нова) редакція Застереження щодо захисту персональних даних набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Застереження щодо захисту персональних даних.

9.3. Чинне Застереження щодо захисту персональних даних розміщене на Сайті на сторінці за посиланням: https://bayadera.ua/page/zaschita-personalnyh-dann...

10. ВЛАСНИК САЙТУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК»

02088, м. Київ, вул. Харченка Євгенія, 42

Код ЄДРПОУ 35871504

Якщо у Вас виникають будь-які питання щодо доступу до Ваших персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТИК» будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста із забезпечення захисту даних за телефонним номером гарячої лінії 0-800-219-888 або на адресу електронної пошти feedback@bayadera.ua.

{{ title }}
Додавання товару в кошик
image
{{productInfo.name}}
{{attributesString}}
Пляшка {{productInfo.volume}}
1 шт {{totalPriceRound}}{{totalPrice}}
від {{actionQuantityFirst || actionQuantitySecond}} шт {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst || this.productActionInfo.actionPriceSecond }}₴
{{priceAPiece}} ₴ / шт.
Оптова ціна
Додати {{ this.productActionInfo.actionQuantityFirst }} за ціною {{ this.productActionInfo.actionPriceFirst }} ₴ / шт.
Додати {{ this.productActionInfo.actionQuantitySecond }} за ціною {{ this.productActionInfo.actionPriceSecond }} ₴ / шт.
Ми використовуємо файли cookie для надання послуг. Переглядаючи веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Більше інформації.